03124848417

Varlık Yönetimi

Bir firmanın sahip olduğu demirbaşların, yasal uluslararası gereksinimleri karşılayacak şekilde takibin yapılabilmesini sağlayan modüldür. Burada oluşturulan önemli kayıtlar saha sonradan muhasebe fişleri haline getirilebilmektedir. Amortisman, satışlar ve sermaye fonları gibi oluşması gereken muhasebe kayıtlarına baz olacak değerler, bütün detayları kapsayacak şekilde demirbaş modülünde hazırlanacaktır.

Demirbaşların hiyerarşik seviyelerde gruplanmasına ve bu şekilde takip edilebilmesine imkan tanır.

İşletmedeki bölümler (oda, depo vb.) için adres tanımları yapılabilir ve demirbaşların bu adresler arasındaki yer değişimleri takip edilebilir.

  • Adres bazında ya da demirbaş bazında zimmetli bir personel tanımlanabilir.
  • Adres ve zimmet takibi yapılacak demirbaşlar için barkod basımı ve demirbaşların bilahare barkod okuyucu ile takibi Adin-S tarafından sağlanmaktadır.
  • Demirbaş tanımı yapılırken üretici firma, marka, model, seri numarası, fatura tarihi gibi bilgiler sisteme girilebilir.
  • Satınalması yapılmış bir demirbaşın faturası sisteme girilirken, otomatik olarak demirbaş kartı tanımlama ekranına geçilmesi sayesinde fatura ile birlikte demirbaş kartının da oluşturulması sağlanabilmektedir.
  • Aynı özellikteki birden fazla demirbaş için, tek bir demirbaş kartı oluşturulabilir.
  • Demirbaşın işletme içindeki başka bir adrese transferi, işletmeye ait başka bir şubeye gönderilmesi, hurdaya çıkışı ya da satışı Adin-S üzerinden yapılabilmektedir.
  • Gruplar bazında amortisman ayırmak, yeniden değerlemeye tabi tutmak ve KIST opsiyonları Adin-S amortisman ayırma işlemleri içerisinde mevcuttur.
  • Yeniden Değerleme Oranları ve Demirbaş Enflasyon Oranları tarihsel (kronolojik) olarak tutulur ve geriye dönük hesaplamalar istendiğinde ilgili tarihteki değerlerin kullanılması Adin-S tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.
  • Resmi hesaplama yöntemlerine göre amortisman ve yeniden değerleme, fon vb. hesaplar gerçekleştirilebilmekte ve kullanıcı tarafından tanımlanan ilgili muhasebe hesaplarına otomatik olarak muhasebe mahsubu işlenebilmekte ve tüm bu işlemlere ait gerekli ve çeşitli raporlar sistemden alınabilmektedir.
  • Varlıkların periyodik bakım planları yapılabilir ve raporları alınabilir.

Varlıkların sigorta vb işlemleri takip edilebilir.