03124848417

Muhasebe

Adin-S size mevzuat gereklerine uyumlu çalışma olanağı sağlar. Standart hesap planı otomatik olarak oluşur. Hiyerarşik yapıya sahip hesap planı ile ana hesap altında yer alacak alt hesapları esnek bir yapıda istediğiniz şekilde tanımlayabilirsiniz. Muhasebeleştirme ile de diğer program bölümlerinde yaptığınız işlemler için muhasebede oluşması gereken fişlerin otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Mali tablolarınızı tanımlayabilir ve yasal olarak alınması zorunlu tabloları yasaların öngördüğü ayrıntıda ve düzeyde alabilirsiniz.

Muhasebe dışındaki program bölümlerinde yapılan işlemler için kaydedilmesi gereken muhasebe fişleri, muhasebeleştirme işlemi ile doğrudan oluşturulur. Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

Özellikle günlük faaliyetleri yoğun işletmelerde işlemlerin muhasebeleştirilmesi son derece kolaylaşmakta ve zaman kaybının önüne geçilmektedir. Tüm program bölümlerinde açılan kartların ve bunlara ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodları muhasebe bağlantı kodları verilerek belirlenir. Muhasebeleştirme işleminde geçerli olacak muhasebe bağlantı kodları, ilgili program bölümlerinde kartlar üzerinden ya da Genel Muhasebe bölümünde Ana Kayıtlar menüsünde yer alan Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile verilir. Program bölümlerinde işlemler yapılırken Muhasebe Kodları seçeneği ile fiş geneli ya da yalnızca satırdaki işlem için muhasebe kodları uygulanır ve muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi görüntülenir. Muhasebeleştirme işlemi

  • muhasebe program bölümünden
  • ilgili program bölümlerinde fiş ve fatura listesinden

olmak üzere iki şekilde yapılır.

Muhasebeleştirme yaparken tüm finans işlemlerinin aynı anda muhasebeleştirmek mümkündür. Bunun için Finans İşlemleri altında yer alan Hepsi seçeneği kullanılır. Bu durumda Cari Hesap Fişleri, Çek/Senet Bordroları, Banka Fişleri ve Kasa İşlemleri için Muhasebeleştirme parametreleri ayrı ayrı açılan pencerelerde belirlenir ve muhasebeleştirme işlemi başlatılır.

Muhasebeleştirme parametrelerinde Muhasebeleştirme işareti filtre satırında İşaretlenecek seçilirse muhasebeleşen fiş ya da faturanın yanında muhasebeleştirildiğini gösteren muh simgesi ile listelenir. Bu kayıtlarda değişiklik yapılmak istendiğinde, program kullanıcıyı işlemin muhasebeleştirildiğini belirten mesajla uyarır. Otomatik muhasebeleştirilen fiş ya da faturalarda değişiklik yapıldığında muhasebe kaydı da otomatik güncellenir.