03124848417

Malzeme Yönetimi

Malzeme Yönetimi ile stok hedef ve politikalarınızı oluşturup, takip edebilirsiniz. Anlık stoklarınızı, stok değer ve seviyelerinizi izleyebilir, envanter maliyetlerinizi kontrol edebilirsiniz. Geniş ürün yelpazesi ile çalışıyorsanız (konfeksiyon, ayakkabı, cep telefonu vb.), malzemeleri sınıflandırarak, seviyelendirilmiş bir hiyerarşi dahilinde kolayca takip edebilirsiniz. Matris arabirimi sayesinde, aynı türdeki malzemeleri farklı özellikleri ile izler, binlerce malzemeyi ilgilendiren herhangi bir değişikliği sadece bir tanımı değiştirerek güncelleyebilirsiniz. “Farklı Birimlerle İzleme” ile malzemeleri sınırsız sayıda birimle takip edebilirsiniz. “Dinamik Birim” özelliği ile alımı yapılmış malzemelerin satışını farklı birimlerle gerçekleştirebilirsiniz. Malzemeler, farklı birimler üzerinden hesaplanabilen oran ve miktarda kullanılabilir. Birimler arası “Çevrim Katsayıları” ile tek bir birim üzerinden raporlama yapabilirsiniz. “Boyut Tanımları” ise; malzeme veya stoklandıkları kutuların (alan, hacim gibi boyut bilgileri ile) ambar yerleşiminde ve lojistik yönetiminde kolaylık sağlamaktadır. Örneğin; kamyon yüklemelerinde optimal yerleşimin hesaplanması sağlanır.

Stok kontrol ve takip işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, alınıp satılan ya da üretilen malzemelere ait bilgilerin tam ve doğru olarak kaydedilmesi ve yapılacak kontrollerin belirlenmesi gerekir.

Her işletmenin faaliyet alanına bağlı olarak kullandığı malzemeler farklı olabilir. Özellikle çok geniş bir ürün yelpazesi ile çalışan firmalar için bu ürünlerin birbirinden farklı ürün grupları altında toplanıp izlenebilmesi, malzeme yönetimini daha rahat, verimli ve etkin bir şekilde yürütmeleri için önemlidir. Adin-S uygulaması, bu firmalara, aynı türdeki malzemelerini birbirinden ayrılan farklı özellikleriyle izleme ve sınıflar altında toplayarak çok seviyeli bir hiyerarşide takip etme kolaylığını sağlar.

  • Anlık stoklarınızı, stok değer ve seviyelerinizi izleyerek yönetebilirsiniz.
  • Envanter maliyetlerinizi kontrol edebilirsiniz.
  • Ürünlerinizin fotoğraflarını malzeme kartına ekleyebilir, ürün ile istediğiniz birimleri eşleştirebilir, her birime sınırsız sayıda barkod atayabilirsiniz.
  • Maliyetlendirme işlemlerinizi ortalama, ağırlıklı ortalama, LIFO, FIFO ya da dönemsel ortalama değerleme yöntemlerinden istediğinizi kullanarak yapabilirsiniz.
  • Ürünleri seri veya parti (lot) numaraları ile izleyebilirsiniz.
  • Hızlı üretim fişleri düzenleyebilirsiniz.
  • Malzeme Yönetim fişleri ile Fire ve Sarf fişleri oluşturabilirsiniz.
  • Ambarlarınızı sayabilir ve Sayım Eksiği, Sayım Fazlası fişlerini otomatik oluşturabilirsiniz.

Takımlaştırma yapabilirsiniz.