2008 yılında, iş otomasyon sistemlerini müşterilerine en elverişli şekilde uyarlama amacıyla kurulmuş olan DND, hızla gelişen Bilişim pazarında katma değerini kendi ürettiği projelerle sağlayan yazılım şirketlerindendir ve Adin-S Business Solution üreticisidir.

DND Yazılım, geçmişten günümüze gelen tecrübelerle, KOBİ’lerden Kurumsal İşletmelere kadar geniş yelpazedeki müşterilerinin gereksinimlerine odaklı özel yazılım projeleri geliştirme, pazarlama, satış, satış sonrası eğitim, destek ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

DND Yazılım, bu müşteri odaklı çalışma tarzı ile firmalara optimum çözüm sunmak ve verimli çalışma ortamları oluşturmayı ilke edinmiştir.

Bu ilke ve 10 yılı aşkın tecrübeyi birleştirerek işinin uzmanı personelleriyle ‘BAŞARIYA ULAŞMAK DEĞİL BAŞARIYI SÜREKLİ KILMAK’  misyonunda çalışmalarına devam etmektedir.

Hızla değişen rekabetçi iş dünyasında, gelişen teknolojik imkanlar sayesinde doğru bilginin zamanında paylaşılması, analizi ve raporlanması, alınacak kritik kararlarda önemli rol oynamaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, karar mekanizmalarında önemli rolü olan bu tip yapılandırmaların, işletmelerin ya da şirketlerin gelişim trendleri içerisinde planlanması gerekmektedir.

DND YAZILIM kurumlara; iş süreçleri analizi ve tasarımı aşamasından başlamak üzere üretim, lojistik, hizmet, satış, konularında işlerinin ERP platformuna taşınması aşamalarında, süreç yönetimi, denetimi ve altyapı teknoloji danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

  • Kurumların iş süreçlerinin incelenip aksayan yönlerinin tespit edilmesi,
  • Kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak model ve metotların seçimi ve uygulanması,
  • Tüm işlerin elektronik ortama geçirilmesi ve yönetim kadrosuna gerekli raporların temini,
  • Karar mercii ile operasyonel birimler arası mekanizmaların işlerliğinin kusursuzlaştırılması,
  • Olası aksaklıkların hızlı tespiti ile birlikte doğru iş stratejilerinin belirlenmesinde yararlı olacak verilerin elde edilmesi konularında hizmet vermektedir.