03124848417

İnsan Kaynakları (İK)

İşgücünün en verimli şekilde kullanılması için gerekli planlama, organizasyon, eğitim vb. faaliyetler en etkin şekilde Adin-S İnsan Kaynakları Modülü ile gerçekleşir. Organizasyon yapısının, ünvan ve görev tanımlarının oluşturulması, iş başvurularının değerlendirilmesi, uygun adayların belirlenmesinde kullanılan kriterlerin tanımlanması ve uygulanması öne çıkan özelliklerdir.

Farklı iş kollarında ve farklı pozisyonlarda bölüm, organizasyon ya da dönem bazında değişebilir atamaların tanımlamaları yapılabilir.

Eğitim yönetimi için yapılan yatırımın katkısını ve geri dönüş hızını artırmak için eğitim yönetimi sisteminin tüm adımları ile (eğitim stratejisinin belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi, eğitim sonuçlarının takibi vb) şirketin insan kaynakları stratejileri ve diğer insan kaynakları sistemleri ile entegre bir şekilde yürütülür.

Sistem içerisinde Özgeçmiş veri tabanı oluşturulabilir, açık pozisyon olduğunda Özgeçmiş veri tabanından en uygun adaylar tespit edilebilir.